Τρια Κρυφα Ποιηματα by Γ. Σεφερης

Και να ποθείς να κατοικήσει κι ο άλλος κόσμος
στη σημερινή πνιγερή μοναξιά
στ’ αφανισμένο τούτο παρόν—
άφησέ τους
(Γ. Σεφέρης, Τρία Κρυφά Ποιήματα)

Angeliki KapoglouComment